Take a fresh look at your lifestyle.

UP bën konsultimet online mes studentëve dhe profesorëve

Universiteti i Prishtinës ka njoftuar se tashmë konsultimet ndërmjet studentëve dhe profesorëve mund të mbahen online.

Përmes digjitalizimit të shërbimeve për studentët dhe stafin akademik UP-ja ka shënuar hapin e radhës. Në kuadër të SEMS-it, është integruar “moduli i konsultimeve”, me anë të së cilës do të mbahen takimet online.

“Përmes kësaj mundësie, studentët mund të lidhen lehtësisht me profesorët e tyre, të planifikojnë konsultimet dhe të diskutojnë shqetësimet akademike në mënyrë më efikase. Kjo qasje bashkëkohore, jo vetëm që thjeshton procesin e konsultimeve, por gjithashtu pasuron përvojën e të mësuarit njësoj për studentët dhe fakultetet”, shkruan UP.

UP është shprehur se ky modul inovativ siguron që studentët të marrin shërbime më të mira, më të qasshme dhe praktike në lidhje me procesin e konsultimeve.

Comments are closed.