Take a fresh look at your lifestyle.

Këshilli Drejtues i UP-së detyron profesorët t’i zëvendësojnë ditët e pushimit nga festat zyrtare – Lajmet e funditKëshilli Drejtues i UP-së detyron profesorët t’i zëvendësojnë ditët e pushimit nga festat zyrtare
Këshilli drejtues i UP-së po dyshohet që ka shkelur dy ligje pasi që të njëjtit, sipas një vendimi kanë detyruar profesorët e këtij institucioni që ditët e pushimit nga festat zyrtare t’i kompensojnë në mënyrë që ta arrijnë normën e pagës.


Në bazë të rregullores së Universitetit të Prishtinës, profesorët e këtij institucioni janë të detyruar që ditët e pushimit nga festat zyrtare t’i kompensojnë në mënyrë që ta arrijnë normën e pagës.


Rrjedhimisht, ky akt nënligjor është në kundërshtim me ligjin për festa zyrtare pasi që  paragrafi 3.1 i këtij ligji, përcakton që “Ditët e festave zyrtare të cekura në nenin 2 të këtij ligji janë ditë të lira me pagesë”.


Kjo rregullore nuk është në harmoni as me Ligjin e punës, sipas të cilit, i punësuari ka të drejtë për kompensim në pagë gjatë ditëve të festave në të cilat nuk punohet.Për këtë dekanati i Fakultetit Filozofik ka dërguar ankesë në Këshillin Drejtues të UP-së.


E pavarësisht kërkesës të njëjtit vetëm kishin kërkuar që akti nënligjor të respektohet.


Juristët specifikojnë mosharmonizimin e ligjeve bazë me aktin nënligjor në këtë rast të Këshillit Drejtues.


Asdren Bytyqi, avokat ka thënë për RTV Dukagjinin se kjo është në kundërshtim edhe me parimin e ligjshmërisë.


“Kjo është në kundërshtim edhe me parimin e ligjshmërisë të përcaktuar në ligjin e procedurës të përgjithshme administrative sepse aktet administrative duhet të jenë gjithmonë në harmoni me aktet më të larta, me Kushtetutën dhe ligjet në fuqi e në këtë rast ato nuk janë në harmoni dhe janë në dispërputhje dhe shkelje të qartë të kësaj dispozite”.


E përfaqësuesi i profesorëve nga SBASHK thotë se këtu preken edhe studentët.“Është shkelje ndaj punëtorëve të arsimit e pos tyre edhe studentëve pasi që ata ndonjëherë mjaftohen me nga një ligjëratë në ditë e lë më ti bëhen edhe më shumë brenda ditës”, ka deklaruar Jasharaj.


Në muajin në vazhdim dhe në maj, janë gjithsej 6 ditë pushimi, të cilat bien edhe në fundjavë, por bazuar në Ligj, pushohet në ditën e ardhshme të punës.


Comments are closed.