Take a fresh look at your lifestyle.

Si të përmirësoni aftësitë tuaja sociale?

Si qenie njerëzore, ne të gjithë kemi aftësi për lidhje shoqërore. Prandaj, zotësia ose aftësia për të qenë të aftë për të bërë miq ekziston. Thënë kështu, në varësi të faktorëve mjaft të ndryshëm, si personaliteti i individit, stili i lidhjes ose mjedisi, ata mund të jenë pak a shumë të aftë nga pikëpamja sociale, shkruan revista Psikologji.

Çelësat për të qenë të aftë në shoqëri

  1. Fillimi i universit social

Për të qenë i aftë nga pikëpamja komunikuese, duhet të dish të dëgjosh. Megjithatë, dëgjimi përfshin sjellje të ndryshme. Një prej tyre është aftësia për të nisur një bisedë, por edhe për ta mbajtur atë dhe për të toleruar pauzat.

Këtu kalojmë nga aftësitë bazë në ato të avancuara. Shumë njerëz kanë vështirësi me sjelljet e ‘kërkimit të ndihmës’ ose në kërkimin e faljes. Prandaj, teknikat që synojnë të trajnojnë komunikimin e tipit të sigurt janë të dobishme.

Pjesëmarrja në një bisedë dhe përpjekja për ta bërë personin tjetër të ndryshojë është diçka që shumë prej nesh e provojmë. Arti për të bindur personin që keni përballë për të bërë diçka nënkupton të dini se çfarë emocionesh po përjetoni në momentin e ndërveprimit, çfarë mendoni dhe çfarë dëshironi.

Në raste të caktuara dhe si rezultat i zemërimit ose nervozizmit, mund të komunikoni në mënyrë agresive. Është e rëndësishme të përdorni vetëkontroll kur komunikimi bëhet armiqësor.

Nëse jeni i aftë në shoqëri, të dini se si t’i thoni jo diçkaje që ju shkakton siklet, dhimbje ose thjesht diçka që nuk ju pëlqen, do të jetë një maksimum për ju. Për më tepër, ju e dini se, për të  pasur sukses në çdo ndërveprim shoqëror, duhet të dini gjithashtu se si të vendosni barriera ose kufij për mesazhe dhe sjellje të caktuara që kanë potencialin t’ju dëmtojnë .

  • Aftësitë ekzekutive ose arti për të qenë më i organizuar

Të jesh i aftë për të bërë miq do të thotë të jesh i organizuar. Në shoqërinë e sotme, sjellje të tilla si marrja e iniciativës në një bisedë ose shikimi se çfarë mund të jetë shkaku i një problemi të caktuar janë të rëndësishme. Bazuar në këtë, aftësitë tuaja sociale gjithashtu kanë një ndikim në njohurinë se si të vendosni një qëllim dhe të zbatoni sjellje që ju lejojnë ta arrini atë.

Comments are closed.