Take a fresh look at your lifestyle.

KE: Tranzicioni i suksesshëm në euro në Kroaci

Kroacia ka përfunduar me sukses kalimin në euro dhe në dy ditët e fundit kur është bërë e mundur pagesa në të dyja monedhat, pothuajse 89 për qind e pagesave me para në dorë janë bërë në euro, njoftoi sot Komisioni Evropian.

Rezultatet e sondazhit të KE-së të kryer më 13 dhe 14 janar tregojnë se konsumatorët kanë marrë vetëm euro në pothuajse të gjitha transaksionet, 99 për qind.

Sektori kroat i shitjes me pakicë u përball mirë me tranzicionin dhe përdorimin paralel të dy monedhave. Nuk u raportuan radhë të gjata, pritje apo probleme në kasa. Konvertimi i ATM-ve gjithashtu shkoi pa probleme, sipas Komisionit Evropian.

Autoritetet kroate po marrin masa në përputhje me rregullat për futjen e euros në mënyrë që të mbrojnë konsumatorët dhe të eliminojnë shqetësimet për rritjen e padrejtë të çmimeve gjatë periudhës së tranzicionit.

Shfaqja e dyfishtë e çmimeve në kuna dhe euro u bë e detyrueshme më 5 shtator 2022 dhe do të zbatohet deri më 31 dhjetor 2023, rikujton Komisioni Evropian. U prezantua një kod i etikës së biznesit për të garantuar stabilitetin e çmimeve të mallrave dhe shërbimeve, duke ndihmuar bizneset të llogarisin dhe shfaqin saktë çmimet pa rritje të pajustifikuara.

Trupi kombëtar i inspektimit është përgjegjës për monitorimin dhe kontrollin e çmimeve dhe mund të marrë masat e duhura në rast shkeljesh, shton KE.

Comments are closed.