Take a fresh look at your lifestyle.

Shpallje, 14.07.2022 – Lajmet e funditShpallje, 14.07.2022
Kastriot Pacarizi B.I shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr: 811012658, Prizren.


Altin Imeri shpall të pavlefshme dëftesat e kl X,Xl të Gymnazium “Loyola”, Prizren.


Genti Muharremi shpall të pavlefshme 4 dëftesat dhe certifikatën e SHMLT “11 Marsi “, Prizren.


Lorena Gjini shpall të pavlefshme dëftesat e kl Vlll, lX , X, Xl të Gymnazium “Loyola”, Prizren.


Alketa Makshana shpall të pavlefshme dëftesën e kl X të Gymnazium “Loyola”, Prizren.


Comments are closed.